Notice: Undefined index: pg in /var/web/econet/public_html/ebgn/index.php on line 10
.: EBGN :.
 
Evenementen  E  News  N 
Homepage

De bedoeling van het project is een netwerk te maken van de plantentuinen van de Euregio Maas-Rijn om aan de hand van de uitwisseling van ervaring en samenwerking over de grenzen heen, de mogelijkheden en toeristische activiteiten van de partners van de Euregio te ontwikkelen. Deze samenwerking over de grenzen heen zal tot stand komen dankzij :

Promotie en toeristische opwaardering van de plantentuinen van de Euregio Maas-Rijn: het bewerkstelligen van een dynamiek van toeristische promotie van de plantentuinen-partners en de creatie van nieuwe banen rond deze toeristische activiteiten.

Promotie van de noodzaak van een toeristische herwaardering van het levende patrimonium van de kruidtuinen van de Euregio Maas-Rijn : de uitwerking van een strategie van bewaring en toeristische opwaardering van de biodiversiteit van planten en ecosystemen.

Bij de nieuwe strategie van duurzaam toerisme zijn de partners van het EBGN-netwerk en meerdere doelgroepen betrokken: dagjestoeristen met belangstelling voor de natuur, scholen, universiteiten, verenigingen, de openbare sector en private ondernemingen.

Deze samenwerking tussen de plantentuinen van de Euregio Maas-Rijn zal niet alleen bijdragen tot de economische ontwikkeling van de Euregio, maar ook tot de diversificatie en de creatie van werkplaatsen, en ook tot de verbetering van de levenskwaliteit in stadszones. Het netwerk Euregio Maas-Rijn van de plantentuinen is het 1e van het genre op Europees en Internationaal niveau. De pionierstuinen van het netwerk zijn :

De Botanische tuin van Luik, coördinator van het netwerk
De Botanische tuin van Kerkrade
Het park Natuur & Cultuur

De 3 huidige pionierstuinen overwegen in het kader van hun samenwerking andere partners aan te trekken.

De partners