Notice: Undefined index: pg in /var/web/econet/public_html/ebgn/index.php on line 10
.: EBGN :.
 
Evenementen  E  News  N 
Voorstelling

De fundamentele basis van de economische/toeristische activiteiten van de plantentuinen: verzamelingen van de biodiversiteit van de planten

Zonder dit levende patrimonium dat de levende verzamelingen (parken en serres) zijn, kunnen de toeristische activiteiten niet georganiseerd worden in de plantentuinen. Daarom moet bijzondere aandacht besteed worden aan het beheer en aan de herwaardering van dit levende patrimonium.

Vandaag de dag is de hoofdactiviteit van de plantentuinen overal ter wereld het behoud van de biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor de plantentuinen van de Euregio, waarbinnen de doelstellingen van de Conventie van de Verenigde Naties over de biologische diversiteit verwezenlijkt worden. Zij beschermen de regionale inheemse planten en verzamelingen van over de hele wereld, in samenwerking met de andere internationale plantentuinen, en volgens de strategie voor behoud die aanbevolen wordt door de "Botanic Gardens Conservation International" (BGCI, UK).

De perfecte complementariteit van de plantentuinen-partners bij het delen van ervaring

De Botanische tuin van Kerkrade en het Park Natuur & Cultuur brengen hun uitzonderlijke en gevarieerde knowhow aan inzake de organisatie van evenementen voor groen toerisme en van recreatieve activiteiten voor het brede publiek en stellen die ter beschikking van het euregionale netwerk.

De Plantentuin van Luik is een vooraanstaand Europees centrum op wetenschappelijk, plantenkundig, tuinbouwkundig en historisch vlak. Zij zal een levend patrimonium van wereldwijd belang gemeenschappelijk beschikbaar maken. Sommige verzamelingen zijn gekend en geïnventariseerd door de Conventie van Washington over beschermde soorten (CITES).

Dit levende patrimonium zal als basis dienen voor hoogstaande toeristische activiteiten. De Plantentuin van Luik, naast het feit de coördinator van het netwerk te zijn, zal het netwerk een aanvulling bieden door haar expertise inzake het beheer en het behoud van de Europese en internationale biodiversiteit van de planten van de Euregio.

Door middel van dit project gaan de drie partners samenwerken, zaken uitwisselen en van elkaar leren. Het feit dat de partners over aanvullende knowhow beschikken zal het hen mogelijk maken de langetermijnstrategie van duurzaam toerisme te verwezenlijken.

Financiering

De financiële steun van het programma Euregio, INTERREG III gaat een startmotor zijn voor het uitwerken van de strategie voor duurzaam toerisme en tegelijk voor die inzake het behoud van biodiversiteit vanwege de partners van het netwerk. De financiële steun van het programma INTERREG III zal de partners van het netwerk in de gelegenheid stellen elkaar te ontmoeten, samen te werken en aan de hand van gemeenschappelijke strategieën een nieuwe economische dynamiek in de Euregio Maas-Rijn tot stand te brengen.

Na de startperiode zullen de tuinen-partners in staat zijn zelf toeristische activiteiten en gezamenlijke evenementen te organiseren. De toeristische uitbating van de sites zal zorgen voor inkomsten.

De coördinatie van EBGB zal op zoek gaan naar nationale, Europese en internationale partnerschappen (internationale verenigingen, Verenigde Naties) om de activiteiten te steunen en duurzame synergieën te vinden.

De financieringsstrategie zal een belangrijker partnerschap impliceren met de openbare sector, de private sector en private filantropische stichtingen en verenigingen.